Michalovy zetky

Prospekt ČZ 125T

V dobovém reklamním prospektu jsou uvedeny základní technické parametry motocyklu ČZ 125T. Tyto údaje mi potvrdily mojí dosavadní domněnku, že se nádrže téček z vnitřní strany cínovaly. Díky tomu jsou často dodnes uvnitř jako nové na rozdíl od nádrží pozdějších modelů, u kterých se už bohužel od této úpravy upustilo.

PROSPEKT - ILUSTRACE PROSPEKT - ILUSTRACE

Všechna práva vyhrazena. © 2011–2019 Michal Čtrnáctý