Michalovy zetky

Motocyklista přítelem lesa

Poněkud kuriózní zpráva otištěná bez dalších souvislostí v dobovém tisku...

Motocyklista přítelem lesa

Všechna práva vyhrazena. © 2011–2019 Michal Čtrnáctý